Gjykata e Apelit Administrativ rrëzon kërkesën e kandidatit Shaqir Hasani për Gjykatën Kushtetuese.

Shaqir Hasani kishte ankimuar vendimin në Këshillin e Emërimit në Drejtësi.