Në këtë enigme ju mund të testoni aftësitë tuaja vëzhguese. A jeni aq të zgjuar sa të gjeni se sa numra fshihen në këtë foto?

Nëse nuk arrini ta gjeni dot, përgjigjen e keni më poshtë:

Në këtë foto fshihen 10 numra.