Për t’i dhënë përgjigje në mënyrën e duhur, mbani parasysh se kush nga veprimet ka përparësi.

Nëse nuk e keni gjetur, zgjidhja është 1.