Gomari "student" në Universitetin e Stambollit

Gomari "Colt" bëhet shoku më i ri i klasës në kursin e të drejtave të kafshëve në Fakultetin Juridik të Stambollit.
Zbardhet Librazhdi
27/02/2018 - 18:45
Tirana më e bukur se kurrë
27/02/2018 - 17:12