Gomari "student" në Universitetin e Stambollit

Gomari "Colt" bëhet shoku më i ri i klasës në kursin e të drejtave të kafshëve në Fakultetin Juridik të Stambollit.
Këtu vinë vajzat!
13/04/2018 - 18:08
Jeta para dhe pas martese
10/04/2018 - 20:51