Stephen Hawking në 'sytë" e Hafizit: Udhëheqës shpirtëror i shkencës së shekullit XX-XXI

14/03/2018 - 22:05
I ftuar Ralf Gjoni
09/07/2018 - 20:47
I ftuar Afrim Krasniqi
06/07/2018 - 22:06