Pakti detar, Dule: Marrëveshja e 2009 e drejtë, debati për miljet e falura janë përralla

01/02/2018 - 22:02