Aneta Wolter, shqiptarja që kandidon për këshillin bashkiak në Gjermani

06/05/2018 - 17:05
I ftuar Ferdinand Samarxhi
08/04/2018 - 21:53