Aneta Wolter, shqiptarja që kandidon për këshillin bashkiak në Gjermani

06/05/2018 - 17:05
E ftuar Evis Kushi
14/01/2019 - 18:38
E ftuar Gerta Meta
08/01/2019 - 18:17