Qumështi më i lirë se kurrë - Banka Botërore dhe biznesi - 5 prill 2019

06/04/2019 - 09:16

Politikë e varfëri

20/07/2019 - 10:00

A dështuan politikanët?

12/07/2019 - 08:49

Klima, biznesi dhe politika

06/07/2019 - 17:14