Politika, media dhe biznesi (5 tetor 2018)

06/10/2018 - 10:43

Politikë e varfëri

20/07/2019 - 10:00

A dështuan politikanët?

12/07/2019 - 08:49

Klima, biznesi dhe politika

06/07/2019 - 17:14