"Një vizitë me...jetesën e papërballueshme të para-tetraplegjikëve" nga Dajana Shabani

05/12/2018 - 12:55

05 dhjetor 2018

05/12/2018 - 13:02

12 dhjetor 2017

12/12/2017 - 11:35

11 dhjetor 2017

11/12/2017 - 11:42