"Një vizitë me...jetesën e papërballueshme të para-tetraplegjikëve" nga Dajana Shabani

05/12/2018 - 12:55

05 dhjetor 2018

05/12/2018 - 13:02

6 shkurt 2018

06/02/2018 - 12:03

5 shkurt 2018

05/02/2018 - 13:16