"Një vizitë me...jetesën e papërballueshme të para-tetraplegjikëve" nga Dajana Shabani

05/12/2018 - 12:55

05 dhjetor 2018

05/12/2018 - 13:02

24 gusht 2018

24/08/2018 - 11:54

23 gusht 2018

23/08/2018 - 11:34

22 gusht 2018

22/08/2018 - 11:47