"Një vizitë me...jetesën e papërballueshme të para-tetraplegjikëve" nga Dajana Shabani

05/12/2018 - 12:55

05 dhjetor 2018

05/12/2018 - 13:02

12 dhjetor 2018

12/12/2018 - 13:02

10 dhjetor 2018

10/12/2018 - 14:17