Në mungesë të minimumit jetik! Ja si rron me 72 mijë lekë familja me 7 anëtarë

25/01/2018 - 19:49
28 janar 2019
28/01/2019 - 22:22