I kërcënoi se do t'i denoncojë në BOOM, Hipoteka i jep qytetarit çertifikatën e pronësisë

23/07/2018 - 19:35