BOOM i zgjidh problemin qytetarit, i faturohej uji aforfe dhe pse kishte sahat

12/04/2018 - 19:56