Udhëtimi i Ora News nëpër manastiret ortodokse. Trashëgimi me potencial turistik të pashfrytëzuar. Një histori e pashkruar dhe pa jetë murgërore. Çfarë ka shpëtuar nga arkitektura dhe afresket?

Flasin:

Gentian Stratobërdha

Ark.restaurator

Murgu Andrea

Manastiri i Shën Kozmait

Sidrit Nushi

Arkitekt, visitor

/Ora News.tv/