Nëse një burrë i referohet gruas së tij si "nënë" apo "motër", martesa e tyre do të konsiderohet e përfunduar.

Fetvaja është dhënë nga Drejtoria e Çështjeve Fetare (Diyanet) në Turqi, në një deklaratë të lëshuar më 25 dhjetor.

"Nëse një burrë i thotë gruas së tij se e sheh atë si nënë ose motër, burri do të konsiderohet i divorcuar nga gruaja e tij. Megjithatë, nëse nuk janë divorcuar më parë, ata mund të vijnë së bashku me një martesë të re", thotë Diyanet.

Më parë, Diyanet kishte lëshuar një fetva për divorc, duke deklaruar se çiftet mund të divorcoheshin nëpërmjet telefonatës, faksit, letrës, mesazhit tekst ose internetit.

"Divorizimi i bashkëshortit tuaj duke thënë 'talaq' tri herë nëpërmjet thirrjes telefonike, letrës, SMS, internetit dhe faksit janë po aq të vlefshme sa duke ia thënë në sy. Megjithatë, në këtë situatë, burri nuk duhet ta mohojë divorcin. Nëse një grua është e shkurorëzuar me anë të metodave të shkruara si një mesazh shkrimor ose letër, ajo duhet të sigurojë që mesazhi është dërguar nga bashkëshorti i saj",tha Diyanet, në përgjigje të një pyetjeje në faqen e saj zyrtare.

Autoriteti më i lartë fetar i Turqisë ka një histori të gjatë të lëshimit të fetvave të çuditshme.

Për shembull, në nëntor, Diyanet deklaroi që bitcoin dixhital i monedhës i "i papërshtatshëm në këtë moment ". Pastaj në dhjetor, trupi fetar lëshoi një fatwa mbi ngjyrën e flokëve për meshkujt, e ndjekur nga një ndalim për blerjen e biletave kombëtare të lotarisë.

Në dhjetor, Gjykata Evropiane e Drejtësisë vendosi që divorcet 'talaq' nuk janë ligjore sipas ligjit të BE.


/Ora News.tv/