Dhjetë kompani të importimit, përpunimit apo të prodhimit të naftës janë kapur me shkelje gjatë kontrolleve të ushtruara nga agjentët tatimorë të cilët kanë konstatuar një dëm në buxhet prej më shumë se 1  mln euro.

Sipas drejtorit, Arlind Gjokutaj nga periudha kohore 2018- gusht 2019 janë kontrolluar 8 magazina të lira për karburantet me vendndodhje në Porto Romano, Lezhë dhe Vlorë, si dhe 4 magazina të lira për produktin Gaz i Lëngshëm Natyror ku edhe konstatuar shkelje.

Arlind Gjokutaj: Si rezultat iu këtij procesi kanë rezultuar me mangësi nga gjendja e deklaruar të gjithë operatorët që operojnë me karburant ne magazinat e lira. Një operator që operon me gazin natyral të lëngshëm, si dhe një rafineri prodhimi. Në total nga e gjithë procesi i kontrollit rezultuan diferenca për rreth 752 mijë litra karburant dhe rreth 77500 litra gaz. Në total detyrimi i munguar për këto sasi është rreth 129 mln lekë apo 1.06 mln euro.

Përveç penalizimit të subjekteve, ka nisur procesi i verifikimit të përgjegjësive brenda administratës doganore ku 5 prej tyre janë liruar nga detyra

Arlind Gjokutaj:  Aktualisht janë liruar nga detyra 14 doganierë. 

Kreu i doganës garantoi se nuk do bëhet asnjë kompromis ndaj informalitetit dhe çdo operatori që do rezultojë me parregullsi me synimin për mbrojtjen e biznesit të rregullt dhe konsumatorëve në mënyrë që barra fiskale ndahet në mënyrë të barabartë nga të gjithë bizneset dhe taksat e mbledhura.

-        ROYAL TRADE COMPANY sha

-        PORTO ROMANO OIL sha

-        GENKLAUDIS sha

-        EUROPETROL sha

-        EROIL sha

-        BOLUNMEZ PETROL sha

-        LA PETROLIFERA ITALO – ALBANESE sha

-        MARE OIL Sh.A

-        TOSK ENERGJI Sha,

/Ora News.tv/