computer

Pas dëmtimit

Ne foto: Heqja e pllakes se Sulltan Sulejmanit nga Kalaja e Lezhes
  •